XPEX >

EXPECT the best. U mag van ons iets bijzonders verwachten. Een product waar u zichzelf in herkent, maar dat net iets hoger reikt en verder gaat dan u had gedacht.

EXCITE Het is opwindend om nieuwe plannen te maken en uit te voeren. En uw publiek moet er opgetogen op reageren.

EXPLORE nieuwe mogelijkheden en inzichten. Niet de gebaande paden, maar het verrassende perspectief verkennen. Gebruik maken van de nieuwste technologie, maar ook van de meest simpele middelen. Techniek is een middel, nooit een doel.

EXCEL Een uitmuntend product, waarmee de klant kan excelleren. En ja, de cijfers in de spreadsheet kloppen ook.

Pieter van der Heijden >

Pieter van der Heijden is oprichter en partner van XPEX en conceptontwikkelaar, imagineer, strateeg en management consultant. Hij zet zijn creativiteit, kennis en ervaring in bij het ontwikkelen van belevingsconcepten, tentoonstellingen, inrichting van musea en bezoekerscentra en merkstrategieën. Ook treedt hij op als project- en interim-manager.

Pieter was directeur Experience bij het Nederlands Instituut Beeld en Geluid en werkte bij het Rijksmuseum, het Tropenmuseum, de Lakenhal, PCM/ThiemeMeulenhoff en als freelancer op het gebied van educatie, tentoonstellingen, multimedia en uitgeverij.

pvdheijden@xpex.nl / +31 6 - 227 923 08

Jan Vriezen >

Jan Vriezen is oprichter en partner van XPEX. Als consultant begeleidt hij culturele organisaties bij verzelfstandiging, geeft hij financieel en commercieel advies en is verantwoordelijk voor het operationele en bouwkundige management. Jan is ook inzetbaar als (interim) manager, met nadruk op bedrijfsvoering.

Eerder was Jan werkzaam als organisatieadviseur, betrokken bij financiële en bestuurlijke herzieningen in de nationale monumentenzorg en betrokken bij de verzelfstandiging van rijksmusea. Bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid was hij plaatsvervangend directeur en manager bedrijfsvoering en nieuwbouw.

jvriezen@xpex.nl / +31 6 - 538 331 82

Elvire Jansen >

Elvire Jansen is conceptontwikkelaar bij XPEX. Zij werkt onder andere aan visiedocumenten, tentoonstellingsconcepten en masterplannen. Hierbij maakt zij gebruik van haar creativiteit, inhoudelijke kennis, strategisch inzicht, museale ervaring en haar bevlogenheid in het steeds weer zoeken naar nieuwe oplossingen.

Elvire studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam en was daarna werkzaam als educator bij het Van Gogh Museum. Daarna werkte zij als beleidsmedewerker en tentoonstellingsontwikkelaar bij het Amsterdam Museum, ook was zij inhoudelijk verantwoordelijk voor de nieuwe huisvestingsplannen van het museum.

ejansen@xpex.nl / +31 6 42510890

Joris Vriezen >

Joris Vriezen is projectmedewerker bij XPEX. Joris studeerde International Business and Management in Groningen. Hij houdt zich bezig met financiële, organisatorische en ICT gerelateerde onderwerpen, onder andere voor Madurodam, Doornburgh en Batavialand. Verder ligt een belangrijke focus op de ontwikkeling van buitenlandse activiteiten, met name in China.

jorisvriezen@xpex.nl +31 6 113 50 903

Yara Valente >

Yara is ruimtelijk ontwerper bij XPEX. Zij is verantwoordelijk voor het ruimtelijk uitwerken van concepten. Zowel technisch als creatief vertaalt zij ideeën naar een ruimtelijk en artistiek beeld.

Yara studeerde Bouwkunde, gevolgd door een MA Architectuur aan de TU Delft. Tijdens haar master heeft ze enkele maanden haar horizon verbreed in Sao Paulo, Brazilië. Daarna maakte ze maquettes voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp.

yvalente@xpex.nl / +31 6 446 21 443

Iris Knapen >

Iris Knapen is contentproducer bij XPEX. Zij houdt zich onder meer bezig met haalbaarheidsonderzoeken, museum- en tentoonstellingsconcepten, masterplannen, visiedocumenten en projectmanagement. Iris studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit en was onder meer werkzaam als coördinator bij het Nederlands Architectuurinstituut, hoofd Publiekszaken bij het Regionaal Archief Dordrecht en als educator en projectmanager bij het Dordrechts Museum. Daarnaast werkt zij al vele jaren als zelfstandig projectmanager en tekstschrijver in de culturele sector.

iknapen@xpex.nl / +31 6 41 13 98 71

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com