Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) wil de IT/ICT functie verbeteren. Belangrijk onderdeel is het inventariseren, bijeenbrengen en uitwerken van prioriteiten die bij de verschillende faculteiten spelen, en het inrichten van een goed werkende governance op IT gebied. XPEX ondersteunt - ook met inschakeling van een externe deskundige als tijdelijk Informatiemanager - de AHK in het realiseren van deze stappen. Naast de uitgevoerde inventarisatie en prioritering is ook een eerste concreet deelproject op het financiële vlak van start gegaan. Begin 2015 zijn de diverse geledingen binnen de ICT-governance bemenst en operationeel geworden.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com