XPEX ondersteunt de directie van Batavialand bij het ontwikkelen van een geheel nieuw erfgoedinstituut in Lelystad. Batavialand is een instelling die voortkomt uit de samenvoeging van het Nieuwland Erfgoed Centrum, de Bataviawerf (genoemd naar het befaamde herbouwde 17e eeuwse schip) en de afdeling maritieme archeologie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Organisaties moeten geïntegreerd worden, personeel verhuisd, collecties herplaatst, conserveringsplannen opgesteld, huisvesting gewijzigd. En natuurlijk moet er een concept ontwikkeld worden voor het toekomstige aanbod aan het publiek: wat gaat Batavialand zijn, welke thema’s komen aan de orde, op welke doelgroepen wordt vooral gericht en wat is daar voor nodig?

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com