Ecomare in de toekomst

XPEX maakte in 2019 een Visiedocument voor Ecomare. Het natuurmuseum en zeehondenopvang op Texel laat bezoekers de komende jaren nóg dichterbij de natuur komen. En dat is nodig in een wereld waarin natuurlijke rijkdommen onder grote druk staan. Het Visiedocument gaf inhoudelijke uitgangspunten voor de nieuwe tentoonstelling Wonderlijk Wad (uitgevoerd door Perspekt Studios). Ook werd een nieuw communicatieplan opgesteld door het reclamebureau Campaigns & Results, met onder andere een vernieuwd logo. Het document is tot stand gekomen naar aanleiding van gesprekken met medewerkers, directie en inhoudelijke experts.
 
In de zomer 2020 leveren we het Strategisch Meerjarenplan op, waarin de visies van de verschillende Texelse musea zijn uitgewerkt in strategische doelstellingen.

 
Beeld: Ecomare

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com