Wanneer is een boek écht fout? Vallen ‘foute boeken’ onder vrijheid van meningsuiting of moeten we er iets mee? XPEX ontwierp de tentoonstelling Foute Boeken? voor Museum Meermanno in Den Haag. In de laatste zaal wordt de bezoeker uitgedaagd mee te denken en discussiëren wat “echt niet meer kan” door letterlijk passages of titels uit een boek te scheuren en op te hangen. De tentoonstelling kreeg direct veel aandacht van onder meer de NOS, Volkskrant en het NRC.
 
Concept: XPEX
Opdrachtgever: Huis van het boek
Gastconservator: Bert Sliggers

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com