De Grote Kerk in Wageningen zoekt een bestendige toekomst voor het gebouw en vroeg bureau WagenaarHoes een onderzoek in te stellen naar verbeterde exploitatiemogelijkheden van de kerk, met behoud van de kerkelijke functies. WagenaarHoes schakelde XPEX in om gebruiksscenario’s te ontwikkelen en concepten voor te stellen en door te rekenen. Een workshop met belanghebbenden en belangstellenden uit de hele gemeente Wageningen maakte deel uit van het proces. Dit mondde uit in een concept en scenario met een vertaling naar investerings- en exploitatieramingen.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com