In 2009 is in de IJssel bij Kampen een goed bewaard koggeschip uit de middeleeuwen ontdekt. Na uitgebreid onderzoek werd de IJsselkogge geborgen en naar Batavialand in Lelystad gebracht. Daar wordt het schip de komende jaren geconserveerd in een voor publiek gesloten omgeving. In opdracht van Batavialand maakte XPEX in 2018 een interactieve familietentoonstelling waarin het verhaal van de IJsselkogge toen en de conservering nu wordt verteld. Daarnaast werkt XPEX momenteel aan een masterplan voor een geheel nieuw erfgoedpark Batavialand, een samenvoeging van het Nieuwland Erfgoed Centrum, de Bataviawerf en de afdeling maritieme archeologie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

IJsselkogge Batavialand
IJsselkogge Batavialand
IJsselkogge Batavialand
IJsselkogge Batavialand
IJsselkogge Batavialand
IJsselkogge Batavialand
IJsselkogge Batavialand
IJsselkogge Batavialand

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com