Imagine IC

Imagine IC verzamelt verhalen uit onze voortdurend veranderende samenleving. Zij bewaart deze en geeft dit nieuwe erfgoed in de vorm van digitale of fysieke presentaties weer terug aan de samenleving. Het gaat goed met Imagine IC en er liggen kansen voor de toekomst. Imagine IC wil haar urgentie nadrukkelijker neerzetten en uitrollen in activiteiten en communicatie. XPEX begeleidde dit inhoudelijke gesprek. In een workshop hebben we aan de hand van vragen, een merkenpiramide en de bijbehorende sterke-zwakke analyse een beeld gevormd van het huidige profiel en de potentie voor de toekomst. Dit heeft geleid tot een advies met enkele aanbevelingen en denkrichtingen voor het vervolg dat vervolgens is samengevat in een poster.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com