Op Koningsdag openden Koning Willem Alexander en Koningin Máxima het Hof van Nederland in Dordrecht door een moderne vertaling van de notulen van de Eerste Vrije Statenvergadering te ondertekenen. Het oude Augustijner klooster is de plek waar in 1572 de basis werd gelegd voor een onafhankelijke Republiek.

XPEX ontwikkelde een concept en ontwerp dat de bezoeker in spectaculaire en indringende presentaties meeneemt door het verhaal van Dordrecht en van Nederland. Twee cruciale historische gebeurtenissen staan centraal: de Eerste Vrije Statenvergadering en de Nationale Synode van 1619, die samen bepalend waren voor de Nederlandse natievorming. Maar ook de middeleeuwen, waarin Dordrecht de grootste stad van Holland was, de rampzalige stormvloeden en de industriële revolutie komen aan bod in ruimtes waarin historische voorwerpen, multimedia en interactie op bijzondere wijze de verhalen beleefbaar maken.

Hoogtepunt van een bezoek aan Het Hof is de film over de Vrije Statenvergadering in 1572. XPEX ontwikkelde in samenwerking met topregisseur Theu Boermans (Nationale Toneel, Soldaat van Oranje, Anne) een film over dit cruciale moment in het ontstaan van Nederland. Het scenario werd geschreven door Robert Alberdingk Thijm en de productie was in handen van 1augustus. De film, met steracteurs als Victor Löw, Anniek Pheifer en Cees Geel is te zien in de zaal waarin de vergadering in 1572 werd gehouden en is inmiddels met groot enthousiasme ontvangenDe trailer van de film is hier te zien.

intro

gewelf

storm

virtuele vitrine

testimonials

testimonials

film

trap

 

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com