Het populair-wetenschappelijk museum Museon in Den Haag wil een volledige vernieuwing van de museale koers, de inrichting en de programmering. XPEX stond het Museon al eerder bij tijdens het ontwikkelen van de koers en positionering. Het museum ontwikkelde een reeks inhoudelijke uitgangpunten en verhaallijnen en heeft XPEX in 2015 gevraagd om dit met elkaar te verbinden tot een totaalconcept. Dit heeft geleid tot een bidbook dat de samenhang van ideeën zichtbaar maakt en waarin eisen en voornemens zijn vertaald in belevingsprocessen en vormprincipes.

Museon
Museon
Museon
Museon
Museon
Museon
Museon
Museon

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com