Waar ligt de toekomst voor Museum Weesp?

Museum Weesp is gevestigd op een verdieping van het 18de-eeuwse stadhuis van de vestingstad. Nu Weesp gaat fuseren met Amsterdam rijst de vraag: verandert de rol van het museum? Hoe pakt dit bestuurlijk uit? En: kan Museum Weesp meer profiteren van de toeristische infrastructuur in Amsterdam? XPEX kreeg de opdracht om gemeente en museumbestuur van strategische adviezen te voorzien over de toekomst van Museum Weesp. We voerden een aantal gesprekken met kenners en belangstellenden en hielden een visiesessie in het stadhuis. Daarop baseerden we een aantal aanbevelingen en scenario’s, en ontwikkelden een uitgangspunt voor de inzet van het monumentale stadhuis als culturele attractie, meer dan alleen museum. Het advies wordt half februari officieel gepresenteerd aan de gemeente.
 
Beeld: Museum Weesp

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com