Nationaal Militair Museum

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg staat een nieuw Defensiemuseum gepland, waarin het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaartmuseum uit Soesterberg worden samengebracht en een defensiebreed thematisch deel wordt toegevoegd. Op het buitenterrein is plaats voor verschillende exposities en evenementen. De bouw wordt uitgevoerd onder leiding van de Rijksgebouwendienst in een zogenaamde DBFMO. Dit betekent dat een consortium de opdracht krijgt om het museum te ontwerpen, te bouwen, te financieren, te onderhouden en deels te managen. XPEX werkte met het consortium Volker Wessels, Facilicom, Hypsos, RAU-architecten en Karres en Brands landschapsarchitecten aan een inhoudelijk concept voor de museale inrichting en de overige publieksvoorzieningen. De opdracht werd uiteindelijk aan een ander consortium gegund. Het museum opent in 2014.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com