Nederlands Vestingmuseum

Het Nederlands Vestingmuseum treedt buiten haar muren

Naarden-Vesting is een van de best bewaarde vestingsteden van Europa, en speelde een cruciale rol in de geschiedenis van Nederland. En van de wereld, want de kennis om zulke verdedigingswerken te bouwen, is door Nederland over de halve aardbol geëxporteerd. In Naarden ligt, op een van de bastions (pijlvormige uitsteeksels van de stadswal), het Nederlands Vestingmuseum. Voor het museum ontwikkelde XPEX een Masterplan en haalbaarheidsstudie, waarin wordt uitgewerkt hoe het museum modern, meeslepend, relevant en succesvol kan worden. Het beperkt zich niet tot het museumterrein zelf: de hele vestingstad wordt in het verhaal betrokken. Het plan van XPEX voorziet in verhalende presentaties in het museum en in de stad: op bestaande wallen en in historische bunkers. Ze nemen de bezoeker mee naar drie sleutelmomenten in de geschiedenis: de gevechten tijdens de Opstand tegen de Spanjaarden in 1572, tijdens het Rampjaar 1672 (toen Frankrijk ons land militair overrompelde) en in de tijd van Napoleon. Het eerste succes is al geboekt: het museum is toegetreden tot de Canonmusea in Nederland, als boegbeeld van het venster Napoleon.
 
Beeld: amsterdam&partners

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com