Prodemos, huis voor democratie en rechtsstaat, ligt in het hart van de Haagse politiek: recht tegenover het Binnenhof. In het bezoekerscentrum ontdek je wat de spelregels zijn van democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen.

Prodemos wil een nieuwe actieve presentatie inrichten op de tweede verdieping, waar de bezoeker gaat begrijpen wat democratie en rechtsstaat inhouden. In een serious game ervaart de bezoeker dat het bij een democratie gaat om meerdere meningen en opvattingen die gelijkwaardig zijn, maar dat de meerderheid beslist. Jouw mening telt, maar wel samen met die van anderen! Via een pitch werd de opdracht aan ons gegund op basis van het ontwerp, de ontwikkeling van de inhoud, de bezoekersstroom en plan van aanpak.

Prodemos 1

Prodemos 2

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com