Route van Leidse ontdekkingen

De Museumgroep Leiden heeft de mogelijkheid onderzocht om een Science Route aan te leggen door de stad waarbij op verschillende plekken in de binnenstad uiteenlopende verworvenheden en sleutelmomenten uit de Leidse wetenschap onder de aandacht worden gebracht.
XPEX is gevraagd een concept met herkenbare vormgevingselementen te ontwikkelen dat de Science Route presenteert, als een 'huisstijl' voor de aanwezigheid van wetenschap in de stedelijke ruimte. De invulling van de route wordt divers, maar vast staat dat de route zich moet manifesteren in de openbare ruimte. De vorm waarin dat wordt gerealiseerd is uiteenlopend, van klein tot groot, van bescheiden budget tot meer kapitaalintensieve presentatiemogelijkheden, en van muurvlak tot straatmeubilair. Met dit concept in de hand kan de Museumgroep op zoek naar financiering voor de realisatie.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com