Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh aan de Utrechtse Maliesingel herbergt een unieke, wetenschappelijke geschiedenis. Hier werd in 1854 het KNMI opgericht en belangrijk internationaal onderzoek naar de zon en meteorologische waarnemingen gedaan. De Sterrenwacht is gebouwd op een eeuwenoud Bastion en is grotendeels in authentieke staat. Sonnenborgh is bezig zich te vernieuwen, zowel de organisatie als het aanbod. In dit vernieuwingstraject wordt onder andere de bestaande programmering voor scholen, jongere jeugd en de geïnteresseerde leek herontwikkeld en de presentatie herzien. Sonnenborgh heeft XPEX uitgekozen om een nieuw museumconcept te ontwikkelen en in een bidbook vorm te geven.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com