St. Walburgiskerk Zutphen

In Zutphen staat de imposante St. Walburgiskerk. Een schitterende gotische kerk aan de rand van het centrum, waarin nog steeds gekerkt wordt en die bovendien beschikt over een van de mooiste orgels van Nederland. Een unicum is de Librije, een bibliotheek die al 500 jaar, gevestigd in een van de kapellen. De kerk speelt maar een bescheiden rol in het culturele aanbod en het onderhoud is een zware financiële last voor het kerkbestuur. In samenwerking met Paul Overakker van WagenaarHoes Organisatieadvies heeft XPEX in 2013 een haalbaarheidsstudie naar de exploitatiemogelijkheden gedaan en een gebruikersconcept ontwikkeld. Ook is geadviseerd hoe de Walburgiskerk veel herkenbaarder is te programmeren en een eigen rol te geven als ‘oudste kern van Zutphen’. In 2014 wordt het concept verder uitgewerkt.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com