Het Enschedese stadhuis uit 1933 is het meesterwerk van de architect Friedhoff en een uniek voorbeeld van de 'traditionele bouwstijl'. Het heeft een prominente plaats in het hart van de binnenstad. Door de jaren heen zijn verschillende aanpassingen aan het rijksmonument gedaan. Het ontbreken van een overall visie op de toekomst van het gebouw heeft geleid tot ingrepen die het oorspronkelijke karakter en de identiteit van het stadhuis geleidelijk hebben aangetast. Bovendien is het gebouw onderbenut geraakt.

Het College van B&W van Enschede vroeg XPEX concepten en gebruiksscenario’s te ontwikkelen die het gebouw weer nieuwe relevantie zullen verlenen voor de samenleving, de cultuurgeschiedenis en het openbaar bestuur, met respect voor de monumentale status. Samen met procesregisseur Paul Overakker werkte XPEX hieraan. 

 enschede logo

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com