Stadsschouwburg Utrecht

De Utrechtse Stadsschouwburg is sinds 2012 verzelfstandigd. Aanleiding daarvoor was een in 2010 uitgevoerd onderzoek door Margriet Kapteijns (MKAP). Als projectleider heeft XPEX met MKAP een plan van aanpak opgesteld met belangrijke thema's zoals medezeggenschap, de bestuurlijk-juridische vormgeving, de veranderende arbeidsvoorwaarden voor het personeel, huisvesting en de bijbehorende financiële aspecten.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com