In 2010 heeft het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) XPEX gevraagd om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn voor een uitbreiding van het Tropentheater, inclusief horeca en congresfaciliteiten. In een haalbaarheidsstudie heeft XPEX onderzoek gedaan naar de publieksontwikkelingen binnen de niet-westerse podiumkunsten en de niet-westerse film. Daarnaast is er op basis van literatuuronderzoek, interviews en een expertmeeting een analyse gemaakt van de marketing- en exploitatiekansen en subsidiemogelijkheden die de locatie en de plannen bieden.

 

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com