Vismijn Breskens

De Vismijn te Breskens, waar nog elke dag verse vis aan wal wordt gebracht en 'gemijnd', is uniek in zijn soort. Op weinig plaatsen kun je zo direct het vissersbestaan en alle aspecten van het product vis ervaren als daar. De vismijn opwaarderen tot een kwalitatieve toeristische trekpleister, zoals de gemeente Breskens zich voorneemt, is dan ook een uitgelezen kans.
In het concept, dat XPEX ontwikkelde in opdracht van Hypsos, nemen we niet alleen de Vismijn, maar ook het Visserijmuseum en de aangrenzende bebouwing onder de loep, en wordt de hele Kaai omgevormd tot een attractie en een landmark. We herzien de uitstraling van het geheel en vormen een keten van attractieve componenten rondom het basisproces in de Vismijn. Op het dak wordt een van verre zichtbare identifier geplaatst: een viskotter van circa 600 ton.

Bekijk hier het item van Omroep Zeeland over de viskotter.

breskens kotter hypsos 

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com