In het oosten van Overijssel ligt Nationaal Landschap Noordoost Twente. In het glooiende coulisselandschap wisselen bronnen en beken, ‘essen’ en ‘kampen’ (akkers op heuveltoppen), grazige en moerassige beekdalen elkaar af. Het landschap is gevormd door stuwwallen, die in de ijstijd zijn ontstaan. In juni 2013 is het nieuwe belevingsmuseum en bezoekerscentrum Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp geopend en direct een succes gebleken. Denekamp is daardoor uitgegroeid tot startpunt voor een bezoek aan de streek. De eveneens door XPEX ontworpen Vlinderpunten-route, die langs een aantal bijzondere locaties voert, draagt bij aan het succes. De uitstraling van de punten blijkt zo sterk dat andere partijen graag willen aanhaken. Het museum opende haar deuren in juni 2013 en verdrievoudigde het aantal bezoekers sindsdien.

twente1 twente2 twente3

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com