Het consortium XPEX, NorthernLight, Philips Design en Bruns heeft in opdracht van Stichting World Food Center een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het oprichten en exploiteren van een World Food Center, locatie Ede. Het haalbaarheidsonderzoek behelsde conceptontwikkeling en het opzetten van een investerings- en exploitatieraming. De resultaten zijn in november 2013 enthousiast ontvangen door opdrachtgevers, gemeente Ede, de provincie Gelderland, investeerder en bedrijven, en door tal van instanties en personen die al langere tijd bij het initiatief betrokken zijn. In 2014 wordt verdere besluitvorming verwacht. Meer over het concept is hier te lezen.


XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com