Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Bedrijfsadvies voor de IT verbetering van de AHK

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) wilde de ICT-functie verbeteren. Belangrijke onderdelen waren het inventariseren, bijeenbrengen en uitwerken van prioriteiten van de faculteiten en het inrichten van een goed werkende governance. XPEX ondersteunde de AHK bij het realiseren van deze stappen.