Team

Pieter van der Heijden

Oprichter en partner van XPEX en conceptontwikkelaar

Imagineer, strateeg en management consultant. Pieter zet zijn creativiteit, kennis en ervaring in bij het ontwikkelen van belevingsconcepten, tentoonstellingen, inrichting van musea en bezoekerscentra en merkstrategieën. Ook treedt hij op als project- en interim-manager. Pieter was directeur Experience bij het Nederlands Instituut Beeld en Geluid en werkte bij het Rijksmuseum,

Jan Vriezen

Oprichter en partner van XPEX

Als consultant begeleidt Jan culturele organisaties bij verzelfstandiging, geeft hij financieel en commercieel advies en is verantwoordelijk voor het operationele en bouwkundige management. Jan is ook inzetbaar als (interim) manager, met nadruk op bedrijfsvoering. Eerder was Jan werkzaam als organisatieadviseur, betrokken bij financiële en bestuurlijke herzieningen in de nationale monumentenzorg

Elvire Jansen

Conceptontwikkelaar

Elvire werkt onder andere aan visiedocumenten, tentoonstellingsconcepten en masterplannen. Hierbij maakt zij gebruik van haar creativiteit, inhoudelijke kennis, strategisch inzicht, museale ervaring en haar bevlogenheid in het steeds weer zoeken naar nieuwe oplossingen. Elvire studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam en was daarna werkzaam als educator bij

Joris Vriezen

Projectmedewerker

Joris studeerde International Business and Management in Groningen. Hij houdt zich bezig met financiële, organisatorische en ICT gerelateerde onderwerpen, onder andere voor Madurodam, Doornburgh en Batavialand. Verder ligt een belangrijke focus op de ontwikkeling van buitenlandse activiteiten, met name in China.

Yara Valente

Ruimtelijk ontwerper

Yara is verantwoordelijk voor het ruimtelijk uitwerken van concepten. Zowel technisch als creatief vertaalt zij ideeën naar een ruimtelijk en artistiek beeld. Zij studeerde Bouwkunde, gevolgd door een MA Architectuur aan de TU Delft. Tijdens haar master heeft ze enkele maanden haar horizon verbreed in Sao Paulo, Brazilië. Daarna maakte

Iris Knapen

Contentproducer

Iris houdt zich onder meer bezig met haalbaarheidsonderzoeken, museum- en tentoonstellingsconcepten, masterplannen, visiedocumenten en projectmanagement. Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit en was onder meer werkzaam als coördinator bij het Nederlands Architectuurinstituut, hoofd Publiekszaken bij het Regionaal Archief Dordrecht en als educator en projectmanager bij het Dordrechts Museum. Daarnaast werkt zij al vele jaren als zelfstandig projectmanager en tekstschrijver in de culturele sector.