Huis van het boek

Foute Boeken?

In 2019 opende de tentoonstelling ‘Foute Boeken’ in het Huis van het Boek in Den Haag. Met als onderwerp: boeken die door voortschrijdend inzicht of een andere tijdgeest controversieel zijn geworden. Wanneer is een boek écht fout? En wanneer houdt de vrijheid van meningsuiting op?

In de laatste zaal werd bezoekers gevraagd om te laten zien wat ‘écht niet meer kan’ door passages of titels uit een boek te scheuren en op te hangen en daarbij hun mening te schrijven. De tentoonstelling kreeg veel aandacht van onder meer de NOSVolkskrant en de NRC.

Concept: XPEX
Opdrachtgever: Huis van het boek
Gastconservator: Bert Sliggers