Concept historische presentatie

Museum Nairac

Museum Nairac wilde een scherper profiel om een grotere rol in Barneveld te kunnen spelen, zowel voor de dorpsgenoten als recreanten. Daarnaast werd er gezocht naar manieren om meer publiek te bereiken. Er moest een consistenter verhaal komen, een verhaal dat beter communiceert en informeert. Tevens moest er op enkele punten flexibiliteit worden ingebouwd, om gemakkelijker te kunnen wisselen en in te spelen op de actualiteit.

Dit leidde tot dit concept voor de herinrichting van het historische deel van het museum – de deel en het woonhuis.