St. Walburgiskerk Zutphen

De Walburgiskerk als ‘oudste kern van Zutphen’

In samenwerking met Paul Overakker van WagenaarHoes Organisatieadvies heeft XPEX in 2013 een haalbaarheidsstudie naar de exploitatiemogelijkheden van de historische St. Walburgiskerk in Zutphen gedaan.

Daarna volgden een gebruikersconcept en een advies over hoe de kerk herkenbaarder te programmeren en een eigen rol te geven als ‘oudste kern van Zutphen’. In 2014 werd het concept verder uitgewerkt.