Erfgoedcentrum zorg

Het erfgoed van de zorg- en welzijnssector is belangrijk en tegelijkertijd zeer versnipperd. XPEX werd gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een centrum om dit erfgoed samen te brengen.  Dit onderzoek rondden we in februari 2023 af, met concrete plannen om het zorgerfgoed samen te brengen, de bijzondere aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg een plek […]

Beleef het Wonder van Gouda

In 2022 was het feest in Gouda! De stad bestond 750 jaar. Daarom vond er in de Sint-Janskerk en Museum Gouda een bijzondere dubbelexpositie plaats: Beleef het Wonder van Gouda. XPEX leverde het concept, het ontwerp en de art direction. Speciaal voor deze gelegenheid keerden de altaarstukken van Museum Gouda terug naar hun oorspronkelijke plek, […]

De Walburgiskerk als ‘oudste kern van Zutphen’

In samenwerking met Paul Overakker van WagenaarHoes Organisatieadvies heeft XPEX in 2013 een haalbaarheidsstudie naar de exploitatiemogelijkheden van de historische St. Walburgiskerk in Zutphen gedaan. Daarna volgden een gebruikersconcept en een advies over hoe de kerk herkenbaarder te programmeren en een eigen rol te geven als ‘oudste kern van Zutphen’. In 2014 werd het concept […]

Universiteitsmuseum Utrecht

Het Universiteitsmuseum Utrecht was toe aan een vernieuwingsslag, met een duidelijker storyline en een betere aansluiting op de actualiteit van de wetenschapsbeoefening. Het Universiteitsmuseum vroeg aan XPEX daarvoor uitgangspunten te ontwikkelen. Dit resulteerde in een advies met heldere uitgangspunten voor de nieuwe positionering en presentatie. Daarna bleef XPEX betrokken als adviseur bij de totstandkoming van […]

Vertellen voor morgen: visie en concept voor een nieuw Nationaal Sjoa Museum

De organisatie van de Hollandsche Schouwburg besloot de mogelijkheden te laten onderzoeken om de schouwburg te ontwikkelen tot het Nationale Sjoa Museum en Centrum van Nederland met tentoonstellingen, herdenkingen, bezinning, debat, muziek en voorstellingen.  Daartoe vroeg zij het consortium van ingenieursbureau Aronsohn, design- en productiebedrijf Hypsos en XPEX om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. In […]

Belevingsmuseum Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp

In het glooiende coulisselandschap van het Nationaal Landschap Noordoost Twente wisselen bronnen, essen en kampen (akkers op heuveltoppen) elkaar af. Het landschap is gevormd door stuwwallen uit de ijstijd. In 2013 opende hier het nieuwe belevingsmuseum en bezoekerscentrum Natura Docet Wonderryck Twente. Het bleek meteen een succes. Het aantal bezoekers verviervoudigde en Denekamp groeide uit […]

Haalbaarheidsonderzoek nieuwe cultureel-maatschappelijke bestemming Grote Kerk Meppel

Samen met XPEX-associé Ernst Veen, voormalig directeur van De Hermitage en de Nieuwe Kerk Amsterdam, werkt XPEX aan een toekomstvisie voor de Grote Kerk in Meppel. De Grote Kerk ligt in het hart van de historische Drentse stad Meppel. In opdracht van de Stichting Grote of Maria Kerk onderzocht XPEX de mogelijkheden voor een nieuwe, […]

Haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelscenario’s Huizer Museum

Gemeente Huizen en het Huizer Museum lieten door TwynstraGudde en XPEX een haalbaarheidsonderzoek doen naar het verhuizen en vergroten van het Huizer Museum.  Er werd een marktverkenning gedaan, gesproken met stakeholders en op basis daarvan werden drie denkrichtingen ontwikkeld. Deze werden in  2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad van Huizen, die op basis hiervan een voorkeur zal […]

Zesdelige televisieserie Tuinen van Verwondering

Ernst Veen, oud-directeur van De Nieuwe Kerk Amsterdam en de Hermitage Amsterdam, bedacht een inspirerend concept over unieke beeldentuinen in de wereld. Hij maakte hier in 2014-2015 zes documentaires over, die werden uitgezonden door AVROTROS en op DVD en in boekvorm verschenen. XPEX leverde de coördinatie voor de totstandkoming van het project, richtte daartoe een […]

Een nieuwe visie en ‘huis’ voor Imagine IC

Imagine Identity and Culture is een centrum voor de verbeelding van culturele diversiteit in Amsterdam-Zuidoost. Bij Imagine IC delen mensen hun eigen migratie- en multiculturele verhalen, die de inspiratie vormen voor beeldproducties en tentoonstellingen. XPEX begeleidde Imagine IC bij de totstandkoming van een visiedocument en ondersteunde bij de opzet, uitwerking en inrichting van de nieuwe […]