Grote Kerk Wageningen

Een bestendige toekomst voor De Grote Kerk in Wageningen

De Grote Kerk in Wageningen zocht een bestendige toekomst voor haar gebouw en vroeg bureau WagenaarHoes een onderzoek in te stellen naar exploitatiemogelijkheden van de kerk, met behoud van de kerkelijke functies.

WagenaarHoes schakelde XPEX in om gebruiksscenario’s te ontwikkelen en mogelijke concepten uit te werken en door te rekenen.