Provincie Flevoland & Gemeente Almere

Een nieuw kunstmuseum voor Almere?

Gemeente Almere en Provincie Flevoland vroegen XPEX om een eerste verkenning te doen naar mogelijkheden voor een museum in Almere. XPEX ontwikkelde, in samenspraak met belanghebbenden, daarvoor een aantal inhoudelijke scenario’s. De uitkomst daarvan is een centrum voor installatiekunst en crossmediale cultuur. Na een aantal verdiepings- en toetsrondes is het plan inmiddels in uitvoering gegeven aan kwartiermaker Denise de Boer die in 2020 werd aangesteld als projectdirecteur Kunstmuseum Flevoland.