Imagine IC

Een nieuwe visie en ‘huis’ voor Imagine IC

Imagine Identity and Culture is een centrum voor de verbeelding van culturele diversiteit in Amsterdam-Zuidoost. Bij Imagine IC delen mensen hun eigen migratie- en multiculturele verhalen, die de inspiratie vormen voor beeldproducties en tentoonstellingen.
XPEX begeleidde Imagine IC bij de totstandkoming van een visiedocument en ondersteunde bij de opzet, uitwerking en inrichting van de nieuwe behuizing aan de Bijlmerdreef.