Huizer Museum

Haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelscenario’s Huizer Museum

Gemeente Huizen en het Huizer Museum lieten door TwynstraGudde en XPEX een haalbaarheidsonderzoek doen naar het verhuizen en vergroten van het Huizer Museum. 

Er werd een marktverkenning gedaan, gesproken met stakeholders en op basis daarvan werden drie denkrichtingen ontwikkeld. Deze werden in  2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad van Huizen, die op basis hiervan een voorkeur zal uitspreken.