Museum Kaap Skil

Museum Kaap Skil krijgt een nieuw verhaal: Texel en de Wereldzeeën

In 2014 werd op de bodem van de Waddenzee, vlak voor de kust van Texel, het Palmhoutwrak ontdekt, het meest bijzondere scheepswrak dat ooit in Nederlandse wateren is gevonden. Tot ieders verrassing was het schip gevuld met unieke zeventiende-eeuwse objecten. Deze collectie, waaronder de veelbesproken japon en de prachtige pronkbeker, werd in 2016 door de Provincie Noord-Holland in bruikleen gegeven aan het Texelse Museum Kaap Skil. XPEX maakte het concept en deed de art direction voor het vernieuwde museum. 

Samen met: Opera Amsterdam (bouw), Fiction Factory (bouw), Meyvaert (speciale vitrines), 50LUX (licht), Shosho (AV) en anderen. 

XPEX maakte het inhoudelijke concept voor het vernieuwde Museum Kaap Skil. In dit plan speelt de zijden japon een hoofdrol binnen het bijzondere, internationale verhaal van Texel en de wereldzeeën. Tijdens de realisatie deed XPEX de art direction: het bewaken van het concept en het aansturen van de inhoudelijke uitwerking. Het museum opende in november 2022. 

XPEX maakte ook drie visiedocumenten voor Ecomare, de Oudheidkamer en Vuurtoren Texel. De vier musea werken samen onder de bestuurlijke en administratieve koepel van Stichting Texels Museum.

Beelden
Museum Kaap Skil