Museum Kaap Sil Jurk

Museum Kaap Skil

Museum Kaap Skil krijgt een nieuw verhaal: Texel en de Wereldzeeën

In 2014 werd op de bodem van de Waddenzee, vlak voor de kust van Texel, het Palmhoutwrak ontdekt, het meest bijzondere scheepswrak dat ooit in Nederlandse wateren is gevonden. Tot ieders verrassing was het schip gevuld met unieke zeventiende-eeuwse objecten. Deze collectie, waaronder de veelbesproken japon en de prachtige pronkbeker, werd in 2016 door de Provincie Noord-Holland in bruikleen gegeven aan het Texelse Museum Kaap Skil.

XPEX ontwikkelde een Masterplan voor een vernieuwd museum. In dit plan speelt de zijden japon een hoofdrol binnen het bijzondere, internationale verhaal van Texel en de wereldzeeën.

Ook maakte XPEX drie visiedocumenten voor Ecomare, de Oudheidkamer en Vuurtoren Texel. De vier musea werken samen onder de bestuurlijke en administratieve koepel van Stichting Texels Museum

Concept: XPEX
Inhoudsontwikkeling: Museum Kaap Skil, XPEX
Projectmanagement: Royal Haskoning DHV

Beelden
Museum Kaap Skil | Margareta Svensson