Stichting Natura Docet

Belevingsmuseum Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp

In het glooiende coulisselandschap van het Nationaal Landschap Noordoost Twente wisselen bronnen, essen en kampen (akkers op heuveltoppen) elkaar af. Het landschap is gevormd door stuwwallen uit de ijstijd.

In 2013 opende hier het nieuwe belevingsmuseum en bezoekerscentrum Natura Docet Wonderryck Twente. Het bleek meteen een succes.

Het aantal bezoekers verviervoudigde en Denekamp groeide uit tot startpunt voor toeristisch bezoek. XPEX ontwikkelde het concept en het ontwerp en leidde de realisatie.

Het museum werd getransformeerd in een wonderkamer, waarin je met nieuwe ogen naar de Twentse natuur kijkt. Voor de kleinste kinderen werd ‘Funky Forest’, een interactieve installatie van Theo Watson, geplaatst.