Universiteitsmuseum Utrecht

Universiteitsmuseum Utrecht

Het Universiteitsmuseum Utrecht was toe aan een vernieuwingsslag, met een duidelijker storyline en een betere aansluiting op de actualiteit van de wetenschapsbeoefening.

Het vroeg aan XPEX daarvoor uitgangspunten te ontwikkelen. Dit resulteerde in een advies met heldere uitgangspunten voor de nieuwe positionering en presentatie. Ook daarna bleef – tot op de dag van vandaag – XPEX betrokken als adviseur bij de totstandkoming van de nieuwe presentatie en programmering.