In Denekamp in Noordoost Twente is in 2013 het vernieuwde Natura Docet Wonderryck naar een ontwerp van XPEX heropend. Het succes geeft aanleiding om in de directe nabijheid een uitbreiding te ontwikkelen, een uitbreiding die zich thematisch richt op water in een doe-gerichte expositie- en verblijfsomgeving zowel binnen als buiten. Aqua Docet is voor dit initiatief de werktitel. XPEX draagt bij aan het lopende haalbaarheidsonderzoek, waarbij de inzet met name gericht is op de organisatorische opzet en het exploitatiemodel.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com