Erfgoedcentrum Amsterdam

Voor de Dienst Monumenten en Archieven van de gemeente Amsterdam heeft XPEX een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden van een erfgoedcentrum voor de stad. Wat zou zo'n erfgoedcentrum moeten zijn, wie zijn erbij gebaat, wie moeten erbij betrokken worden en waar wordt het gehuisvest? In 2009 is deze studie opgeleverd. 

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com