Aan de Friese rivier de Geeuw, de eeuwenoude vaarverbinding tussen IJlst en Sneek, staat houtzaagmolen De Rat. De 18e-eeuwse molen wordt door de molenaar draaiende gehouden en opengesteld. Verderop, in een voormalig schoolgebouw, is de collectie van de Kon. Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn. te zien met houten speelgoed, schaatsen en gereedschap. Oftewel nostalgie, nijverheid en Friese identiteit. Er ligt een initiatief ter tafel om in en om de molen een nieuwe museale voorziening te scheppen waarin de activiteiten van verschillende stichtingen worden gebundeld. De Gemeente Súdwest-Fryslân vroeg XPEX hierover te adviseren en een basisconcept en ontwikkelscenario uit te werken.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com