Een Oudheidkamer vol verhalen

XPEX maakte in 2019 een Visiedocument voor de Oudheidkamer Texel. In dit intieme historische woonhuis in Den Burg mogen bezoekers rondkijken in het alledaagse eilandleven. In de komende jaren zullen persoonlijke verhalen de authentieke inrichting ‘tot leven wekken’. Over Texelse feestdagen, eilandeten en bijzondere ontmoetingen. Het document is tot stand gekomen naar aanleiding van gesprekken met vrijwilligers, medewerkers, directie en inhoudelijke experts.
 
In de zomer 2020 leveren we het Strategisch Meerjarenplan op, waarin de visies van de verschillende Texelse musea zijn uitgewerkt in strategische doelstellingen.

 
Beeld: Oudheidkamer Texel

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com