Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, slaat internationaal haar vleugels uit. Voor de in Amsterdam ontwikkelde kennis en kunde bestaat in diverse landen concrete belangstelling. XPEX heeft in workshopvorm samen met leiding en medewerkers gezocht naar de juiste richting hiervoor.

Naast het internationaliseringstraject zoekt de Reinwardt Academie aanscherping voor zowel de inhoudelijke als organisatorische ambities van de opleiding Master of Museology. In een aantal groepssessies is aandacht besteed aan de positionering van de opleiding, aan de wijze waarop het onderwijs praktisch wordt geregeld en aan de optimalisering van de interne samenwerking en communicatie. Ook de externe zichtbaarheid is aan de orde gekomen.

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com