Aan de Vecht, tussen Utrecht en Maarssen, ligt Museum Slot Zuylen, een van oorsprong middeleeuws kasteel dat in de achttiende eeuw is verbouwd tot landhuis. De komende jaren staat het Slot voor omvangrijke herstelwerkzaamheden, waarbij veel aandacht uitgaat naar de uitbreiding van publieksruimten en versterking van de presentatie en informatievoorziening aan het publiek. De organisatie achter het Slot wil de bijzondere cultuurhistorische waarde aan een zo groot mogelijke groep mensen overdragen en heeft daarom XPEX gevraagd een nieuw profiel en publieksconcept te ontwikkelen, zodat voor het publiek een aantrekkelijk geheel ontstaat. 

XPEX Experience Experts

Amsterdam
The Netherlands

experts@xpex.com